Sinds 25 mei 2021 zijn wij als stichting, (met terugwerkende kracht naar 27 januari 2020) in het bezit van een ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.